Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Allmänhetens röst, år 1771.

Författaren till denna skrift är mycket kritisk till många saker i det samhälle som han eller hon levde i. Med denna skrifts hjälp befinner vi oss på 1770-talet och en av de institutioner som författaren är kritisk till är kyrkan. Annan kritik: Man kan starta ett krig alldeles för snabbt och lättvindigt. Allt för höga skatter och tullar tas ut av myndigheterna. Korruption "härjar" bland ämbetsmännen och de som får lida är det arbetande folket och borgarklassen. Det finns ingen ände på alla dåliga saker i samhället!

Författaren sätter sitt hopp till riksdagen och de som beslutar där. Riksdagen får stå som en positiv motsats till det som beskrivs. Skrivet på vers. 5 sidor Frakturstil.

Uppdaterad