Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ousehanou Ogli från Persien kommer till Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

"Är ej pol. flykting, ej socialdem. Är ej sökt af ryska myndigheter. Har ej deltagit i några oroligheter i Ryssland, ej heller annorstädes.
Har vistats i Ryssland i 2 1/2 år och där under förmämligast uppehållit sig i staden Novotjerkassk som han lämnade för 12 dagar sedan." ...

Enligt polisens arkiv från 1900-talets första år är de flesta personer som invandrade till Stockholm från utlandet från Finland, Baltikum och Ryssland. Men det kom även immigranter från övriga Europa och från Persien.

Läs polisens förhör med Ousehanou Ogli som rest från Urmia, Persien. Materialet är kortfattat och lämnar många frågor obesvarade. Vad var syftet med hans resa? Varför ville eller kunde han inte stanna i Stockholm? Hur såg hans livsförhållanden ut där han reste ifrån?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad