Handskriven rapport.
Text

Jordbruksarbetaren Johanni Michail från Persien kommer till Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

"Är ej politisk flykting, ej soc. dem. Ej eftersökt af ryska myndigheter; Har ej deltagit i några som helst oroligheter vare sig i Ryssland eller annorstädes.
Har vistats i Ryssland i 5 år och därunder uppehållit sig trakten af Tiflis vid järnvägsbyggen.
Reste till Stockholm via Moskva och Petersburg, Åbo;
Tänker söka arbete i Sverige eller Norge. Reser från Stockholm i afton."

Enligt polisens arkiv från 1900-talets första år är de flesta personer som invandrade till Stockholm från utlandet från Finland, Baltikum och Ryssland. Men det kom även immigranter från övriga Europa och från Persien.

Läs polisens förhör med Johanni Michail som rest från Urmia, Persien. Materialet är kortfattat och lämnar många frågor obesvarade. Michael säger sig undvika Haram. Vad innebär det? Hur såg hans livsförhållanden ut där han reste ifrån? Varför stannar han inte i Stockholm? Tror du Michael skulle klassas som politisk flykting idag?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Abram Sapolski, politisk flykting från Odessa passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Abram Sapolski, politisk flykting från Odessa passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

David Schuruli, politisk flykting med falskt pass, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

David Schuruli, politisk flykting med falskt pass, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Georges Vestarusa från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Georges Vestarusa från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Nicola Rodsjanco, politisk flykting från Charkow, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Nicola Rodsjanco, politisk flykting från Charkow, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Ousehanou Ogli från Persien kommer till Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Ousehanou Ogli från Persien kommer till Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Sara Moseki från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Sara Moseki från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen