Text
Författare: Karlsson, Wictor (1881-1949). Stockholms stadsarkiv

Motion rörande den vid stadens sinnessjukvård varande personalens anställnings-, tjänste- och löneförhållanden - Stadsfullmäktige 1917

Socialdemokraten Wictor Karlsson tycker det är dags att se över förhållandena för personalen vid Stockholms stads sinnessjukhus vid Långbro och avdelningen för sinnessjuka vid Allmänna försörjningsinrättningens sjukhus. Många andra yrkesgrupper hade fått hjälp under första världskrigets kristider:

"Att vårda en kroppsligt sjuk men i övrigt sinnesfrisk person anses vara ett arbete av grannlaga och krävande natur, som har förmåga att verka enerverande och utslitande på detta yrkes utövare.

I så mycket högre grad torde dessa olägenheter medfölja en sinnessjukvårdares yrke."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad