Text

Motion rörande den vid stadens sinnessjukvård varande personalens anställnings-, tjänste- och löneförhållanden - Stadsfullmäktige 1917

Socialdemokraten Wictor Karlsson tycker det är dags att se över förhållandena för personalen vid Stockholms stads sinnessjukhus vid Långbro och avdelningen för sinnessjuka vid Allmänna försörjningsinrättningens sjukhus. Många andra yrkesgrupper hade fått hjälp under första världskrigets kristider:

"Att vårda en kroppsligt sjuk men i övrigt sinnesfrisk person anses vara ett arbete av grannlaga och krävande natur, som har förmåga att verka enerverande och utslitande på detta yrkes utövare.

I så mycket högre grad torde dessa olägenheter medfölja en sinnessjukvårdares yrke."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Beslut om löner för anställda vid Jakobsbergs dårsjukstuga - ur hälsovårdsnämndens protokoll 1891

Beslut om löner för anställda vid Jakobsbergs dårsjukstuga - ur hälsovårdsnämndens protokoll 1891

Chefsläkare Anderssons brev om personalproblemen på Jakobsbergs dårsjukstuga 1890

Chefsläkare Anderssons brev om personalproblemen på Jakobsbergs dårsjukstuga 1890

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Wictor Karlsson. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1949. Socialborgarråd 1920-1946

Wictor Karlsson. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1949. Socialborgarråd 1920-1946