Öppna förhörsprotokollet
Text

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 33, häktad för lösdriveri 27 juni 1891 - förhörsprotokoll

Olsson greps enligt förhörsprotokollet för att han stulit en järntacka tillhörig kontoristen Jakob Nikolaus Svensson från ett upplag i Stadsgården. Olsson erkänner brottet och att han oftast är arbetslös, förutan ett och annat tillfälligt påhak i hamnen.

Johan Axel Olsson hade kommit i klammeri med polisen förut. Se till exempel ett par förhörsprotokoll från 1886 och 1890

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 32, varnad för lösdriveri 27 juni 1890 - förhörsprotokoll

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 32, varnad för lösdriveri 27 juni 1890 - förhörsprotokoll

F.d. plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 28, varnad för lösdriveri 6 augusti 1886 - förhörsprotokoll

F.d. plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 28, varnad för lösdriveri 6 augusti 1886 - förhörsprotokoll

Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 40, anhållen efter att ha sovit i Stadsgården 12 augusti 1898 - polismeddelande

Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 40, anhållen efter att ha sovit i Stadsgården 12 augusti 1898 - polismeddelande

Änkan Rangdina Svenningsen, 52, häktad för lösdriveri 29 juni 1891 - förhörsprotokoll

Änkan Rangdina Svenningsen, 52, häktad för lösdriveri 29 juni 1891 - förhörsprotokoll