Text

Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 40, anhållen efter att ha sovit i Stadsgården 12 augusti 1898 - polismeddelande

Här meddelas kort att Johan Axel Olsson funnits under natten kl. 3.45 "uteliggande i Stadsgården" och att då "han saknar arbete och medel samt synes föra ett oordentligt lefverne öfverlemnas han till Detectiva Afdelningen".

På baksidan av lappen får vi veta att Olsson arbetat en period i Norrland vid Norra stambanan, men att han i Luleå blivit dömd till 9 månaders tvångsarbete. Innan sin sejour i Norrland var Olsson flera gånger intagen för förhör hos polisen i Stockholm. Här kan du läsa protokoll från 1886, 1890 och 1891.

Bland papprena om Olsson finns ytterligare en liten not.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 32, varnad för lösdriveri 27 juni 1890 - förhörsprotokoll

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 32, varnad för lösdriveri 27 juni 1890 - förhörsprotokoll

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 33, häktad för lösdriveri 27 juni 1891 - förhörsprotokoll

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 33, häktad för lösdriveri 27 juni 1891 - förhörsprotokoll

F.d. plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 28, varnad för lösdriveri 6 augusti 1886 - förhörsprotokoll

F.d. plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 28, varnad för lösdriveri 6 augusti 1886 - förhörsprotokoll