Text
Författare: Lidberg, Gustaf (1859-1931). Stockholms stadsarkiv

Änkan Rangdina Svenningsen, 52, häktad för lösdriveri 29 juni 1891 - förhörsprotokoll

Norska medborgaren Svenningsen hade anträffats i staden "i utblottat tillstånd" tidigare under dagen. Svenningsen uppger enligt förhöret att hon "begifvit sig från Norge för omkring två månader sedan, hvarefter hon fotvandrat hit till staden och under vägen lifnärt sig med betleri".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad