Text
Författare: Stendahl, Lars (1852-1934). Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 70, häktad för lösdriveri 21 september 1888 - polisförhör

Arbetslöse Eriksson anhölls enligt förhörsprotokollet för att han varit uppe i huset på Hamngatan 3 och tiggt.

Ett utdrag ur protokollet renskrivet:

"Af öfverpoliskonstapeln vid Detektiva Afdelningen Johan Jansson instäldes inför mig den 21 september 1888 Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson af följande anledning:

Bemälde Eriksson hvilken varit af polispersonalen sedd stryka omkring sysslolös här i staden, hade idag, såsom saknande arbete, bostad och medel till uppehälle anhållits af konstapeln N:r 231 Anders Johan Olofsson, emedan han varit uppe i huset N.r 3 vid Hamngatan och besvärat med betleri, hvarefter Stockholms fattigvårdsnämnd pröfvat saken och enligt närlagde remiss med Erikssons öfverlemnande till behandling som lösdrifvare förklarat, att understöd jemlikt § 2 i gällande fattigvårsdförordning icke kunde i afseende å Eriksson ifrågakomma.”

Eriksson hade blivit varnad för lösdrivare bara nio dagar tidigare och blev ofta intagen på förhör hos Detektiva avdelningen. Här hittar du fler protokoll med Carl Magnus Eriksson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad