Text

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 68, häktad för lösdriveri 4 september 1886 - polisförhör

Arbetslöse Eriksson anhölls enligt förhörsprotokollet efter att han besvärat förbipasserande på Malmskillnadsgatan med tiggeri. Eriksson togs ofta in för förhör de kommande åren, bland annat i juni 1891.

Tre dagar efter förhöret, den 7 september 1886, inkom ett intyg om att Eriksson äger god kristendomskunskap och åtnjuter medborgerligt förtroende från den Kungliga hovförsamlingen. Intyget är daterat 19 oktober 1882.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 68, varnad för lösdriveri 13 augusti 1886 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 68, varnad för lösdriveri 13 augusti 1886 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 70, häktad för lösdriveri 21 september 1888 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 70, häktad för lösdriveri 21 september 1888 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 70, varnad för lösdriveri 12 september 1888 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 70, varnad för lösdriveri 12 september 1888 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 71, häktad för lösdriveri 12 juli 1889 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 71, häktad för lösdriveri 12 juli 1889 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 73, häktad för lösdriveri 19 juni 1891 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 73, häktad för lösdriveri 19 juni 1891 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 73, varnad för lösdriveri 29 maj 1891 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 73, varnad för lösdriveri 29 maj 1891 - polisförhör