En bild från polisförhöret, ett ifyllt tryckt formulär.
Text
Författare: Stendahl, Lars (1852-1934). Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson, 68, varnad för lösdriveri 13 augusti 1886 - polisförhör

Arbets- och bostadslöse Eriksson anhölls enligt förhörsprotokollet för att han under natten sovit ute "bland gods å Riddarholmshamnen".

Ett utdrag ur protokollet renskrivet:

"Af poliskonstapeln vid Detektiva Afdelningen Johan August Johansson instäldes inför mig den 13 augusti 1886 Arbetskarlen Carl Magnus Eriksson af följande anledning:

Enär klagomål från åtskilliga håll anförts derom att en mängd lösa personer nattetid olofligen tager sig lägerstad i andras uthus och bland gods upplagdt i härvarande hamnar, samt icke kunde godvilligt förmås att dermed upphöra hade konstaplarne Johansson och Andersson nr 16 anbefallits att på sådana ställen göra undersökning och hade dervid anträffat bemälde Eriksson sistlidne natt uteliggande bland gods å Riddarholmshamnen, hvadan han, som saknade arbete, bostad och medel till uppehälle, blef af sagde konstaplar anhållen för lösdrifveri."

Carl Magnus Eriksson medgav "att han för närvarande vore och allt sedan en längre tid tillbaka varit i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle".

Eriksson kom att tas in för förhör flera gånger de kommande åren. Här hittar du fler förhör med honom.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad