Handskrivet PM.
Text
Författare: Sahlin, C.G.. Stockholms stadsarkiv

P.M. angående f.d. kanslisten Johan Alfred Menell, gripen på Västerlånggatan för förargelseväckande beteende

Johan Alfred Menell hade tidigare varnats för lösdriveri och en dryg vecka efter den här incidenten häktades han av samma skäl. Här kan du läsa om hur det gick för den förre kanslisten.

Så här står det i konstapel Sahlins P.M.:

P.M.

Idag kl. ¼ 3 e.m. infördes å distriktets station före Kanslisten Janne Menell af konstapeln No 72 Claes Wilhelm Johansson under rapport att han kort förut anhållit Menell å Westerlånggatan för det denne, som förut gjort sin tarf i byxorna, uppknäpt dessa, dock så att han ej blottat sig, och med ett papper uttorkat excremen och kastat å gatan, hvilket osnygga beteende åstadkommit vämjelse och förargelse hos förbipasserande personer.

Som Menell är i saknad af arbete och medel till sitt uppehälle, samt i öfrigt synes föra ett oordentligt lefverne så öfverlemnas han till Detektiva polisafdelningen.

Stockholm och Första traktens polisstation den 18 juni 1887

C. G. Sahlin
t. f. öfverkonstapel

Nedanför har någon antecknat i blyerts:

Erkänner angifvelsen saknar arb. bostad och medel till uppehälle.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad