Omslag Polisväsendet i Stockholm
Litteraturtips

Polisväsendet i Stockholm / Nils Staf

Vi får här en presentation av polisverkets historia, från poliskammarens inrättande 1776 till 1850-talets reformer, då en ordningspolis i modern mening kom till stånd. Skildringen är i första hand centrerad kring organisations- och förvaltningsfrågor, men presenterar även viktiga samband mellan polisverksamheten och den allmänna rikshistorien. 568 sidor.

Stockholmia förlag (tidigare Kommittén för Stockholmsforskning) ger ut faktaböcker om Stockholm, och detta är en av deras titlar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Batong

Batong

Hvad är polismakt och huru öfvas den hos oss?

Hvad är polismakt och huru öfvas den hos oss?

Polis / Claes Lundin, August Strindberg

Polis / Claes Lundin, August Strindberg

Polismästare hängdes ut efter tortyr

Polismästare hängdes ut efter tortyr