Foto

Klassfotografi från Anna Sandströms skola klass 3

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Klassfotografi Anna Sandströms skola klass 1 och 2

Klassfotografi Anna Sandströms skola klass 1 och 2

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Årsredogörelse från Anna Sandströms skola 1886-1887

Årsredogörelse från Anna Sandströms skola 1886-1887