Maria och Jesusbarnet flankerade av två änglar.
Bildkonst
Konstnär: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Altartavla med Maria i rosenkrans

Ursprungligen tror man att målningen funnits i Klara kloster. Fotografi av Lennart Karlsson, Historiska museet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad