Kapitel/artikel
Litteraturtips

Själslig och kroppslig omvårdnad / Göran Dahlbäck

Kapitlet handlar om hur kyrkan påverkade medeltidsmänniskans dagliga liv. Man förstår att klostren och kyrkorna deltog mycket aktivt i det medeltida samhället. Årets kalender styrdes av de kyrkliga festerna och helgdagarna, som också bestämde när folk var lediga och när de arbetade. Alla Stockholms skrån och gillen hade ett kristet helgon som beskyddare. Även vid olika sjukdomar vände man sig till speciella helgon.

I kapitlet finns även ett bra avsnitt om hur Storkyrkan (Bykyrkan) sett ut under olika perioder av medeltiden. 32 sidor.

Utdrag ur Dahlbäck, Göran, I medeltidens Stockholm. - 1995. - S. 132-163

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fader Gregorius mirakelsamling / text: Lin Annerbäck

Fader Gregorius mirakelsamling / text: Lin Annerbäck

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

Svartbrödraklostrets källare

Svartbrödraklostrets källare