Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Ericsson, Niklas (f. 1974). Stockholms stadsbibliotek

Vardagsliv på 1500-talet / Niklas Ericsson

Ett kapitel med fyra korta avsnitt om 1500-talsföreteelser i Stockholm. Det första handlar om hur man kunde upptäcka om en piga var gravid eller hade fött barn, vilket var strängeligen förbjudet eftersom hon inte hade någon man. Det andra handlar om en stor kanon kallad Djävulsmodern som skulle användas för att försvara staden från Riddarholmen. I det tredje står regler för vem som får begravas var och det fjärde handlar om hyfs på krogen och hur värdefull en persons heder var. 5 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 45-49

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad