Foto
Fotograf: Studio Gullers. Stockholms stadsarkiv

Flatenbadet: Hoppuppvisning 1943

Simhopp från nya trampolinen på Flatenbadet.

Uppdaterad