Foto
Fotograf: Text och Bilder. Stockholms stadsarkiv

Flatenbadet. Plagen, serveringsbyggnad och hopptorn 1936

Uppdaterad