Foto
Fotograf: Text och Bilder. Stockholms stadsarkiv

Flatenbadet. Badliv 1936

Uppdaterad