Foto

Stadshagens idrottsplats: Kokslov 1941

Kokslov infördes 1940 då det rådde ransonering i Sverige för att spara bränsle i skolorna. Snabbt utvecklades lovet till vintersportaktiviteter, senare bytte kokslov namn till sportlov.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lov och fritid
Tema

Lov och fritid

Skollov och fritid hänger tätt ihop med skolan. Det fanns inte så mycket organiserade aktiviteter såsom dagens fritids. Ofta fick barnen och ungdomar utomhus och sysselsatte sig me…