Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Friherre Johan Liljencrantz. Ledamot av stadsfullmäktige 1865-1870

Född i Stockholm 18350811.

Kapten vid Svea livgarde 1863-66. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1859 och adjutant 1864-66. Verkställande direktör för industrikreditaktiebolaget i Stockholm från 1864. Stadsfullmäktig 1865-1870.

Död i Stockholm 18700212.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 52.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad