Den kommunala organisationen. Slutbetänkande av självstyrelsekommittén 1975
Text

Den kommunala organisationen. Slutbetänkande av självstyrelsekommittén 1975

Bihang 1975:82 samt utlåtande 1975:138 med anledning av självstyrelsekommitténs slutbetänkande Den kommunala organisationen (även kallad Självstyrelseutredningen). Du kan öppna texterna som PDF via länkarna intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm

Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11