Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11.
Text

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11

Protokoll angående självstyrelsekommitténs slutbetänkande Den kommunala organisationen (bihang 1975:82). Via länkarna intill kan du dels läsa själva protokollet som PDF, dels de yttranden som gjordes vid behandlingen av ärendet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den kommunala organisationen. Slutbetänkande av självstyrelsekommittén 1975

Den kommunala organisationen. Slutbetänkande av självstyrelsekommittén 1975

Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm

Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm