Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11

Protokoll angående självstyrelsekommitténs slutbetänkande Den kommunala organisationen (bihang 1975:82). Via länkarna intill kan du dels läsa själva protokollet som PDF, dels de yttranden som gjordes vid behandlingen av ärendet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad