Bildkonst

Polstjernan. Herrcykel från Wiklunds Velocipeder

Illustration ur tryckt cykelkatalog (priskurant) från 1901.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Froms Velocipeders Pris-Kurant 1898

Froms Velocipeders Pris-Kurant 1898

Velocipeder - reklam 1891

Velocipeder - reklam 1891

Velocipedistens klagan

Velocipedistens klagan