Foto

Wiklunds Velocipeder. Interiör från uppsättningssalen

Fotografi ur tryckt cykelkatalog (priskurant) från 1901.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hvar man träffas - julen 1906

Hvar man träffas - julen 1906