Bildkonst

Nordstjernan. Herrcykel från Wiklunds Velocipeder

Illustration ur tryckt cykelkatalog (priskurant) från 1901.