Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Begäran om tillstånd för Adolf Hitler och Joseph Goebbels att tala på offentligt möte i Stockholm

I februari 1931 begärde Birger Furugård, partiledare i Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) tillstånd för Adolf Hitler och Joseph Goebbels att tala på offentligt möte i Stockholm. Mötet skulle ske under mars månad 1931. Polismästaren i Stockholm, Eric Hallgren avslog begäran på formella grunder. Genom att öppna PDF-filen nedan kan du läsa hela brevväxlingen mellan Furugård och Hallgren. Avslaget finns angivet i Adolf Hitlers personakt i SÄPO:s arkiv på Riksarkivet med följande text: "H:s ansökan om att få tala på offentligt möte i Stockholm i mars 1931 avslagen av Ö.Ä." I tidningen Socialdemokraten den 13 februari 1931 omnämns Furugårds begäran i en artikel med rubriken: Pengar från Hitler åt borgarsamlingens fascistiska hjälpkår: "I samband med valrörelsen komma hr Furugårds fascister i början av mars att anordna en serie stora möten i Stockholm. Bland annat skall Joseph Göbbels, den tyske vrålreaktionären, tala - om han nu får polisens lov att ingripa i en svensk valrörelse. Från början var det egentligen meningen att man skulle få hit själva Adolf Hitler. Nationalsocialisterna i Tyskland befinna sig dock just nu i en svår inre kris och högste chefen har ej kunnat undvaras ens för en kort gästroll i det tyskvänliga Sverige. Istället har han, enligt en från säker källa emanerande uppgift, lovat ekonomiskt bisträcka de svenska svartskjortorna - d.v.s. endast Furugårds. Han lär för övrigt redan ha uppfyllt detta löfte. Det torde vara detta klingande solidaritetsbevis som möjliggjort Furugårdsindianernas plötsligt ökade aktivitet inför Stockholmsvalet och över huvudtaget den optimistiska anda som just nu präglar de unga högerrevolutionärerna."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad