Framsidan på City-kotteriets arkiv
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

City-Kotteriets arkiv - Sällskap för att främja vänskap, brännvin och kärleken till det gamla Stockholm

City-Kotteriet i Stockholm höll sitt konstituerande sammanträde på Berzeli Källaren i Stockholm den 12 februari 1918. I slutet av år 1917 hade den från London hemvändande direktören i Sv. Tändsticks AB Louis Zettersten på Operakällan råkat några ungdomsvänner, medicine doktor Gösta (Gustaf) Åkerhielm och grosshandlaren Harry Hammarén, som hade bjudit in honom att delta i middagen. Som tack sade sig Zettersten ämna anordna en sexa med ett mycket förnämligt brännvin, som en av hans Londonvänner deponerat i Sverige. Denna sexa hölls den 12 februari 1918, och samtliga åtta hade infunnit sig.

Moderorganisationen - City-Kotteriet i London - utgjordes huvudsakligen av svenska affärsmän och hade, förutom sällskaplig samvaro, till uppgift att studera "gamla London". City-Kotteriet i Stockholm "har bildats för att främja vänskap, brännvin och kärleken till det gamla Stockholm" enligt en komprimerad historik från 1922.

"Sällskapets ändamål är" - heter det i § 1 till ett odaterat stadgeförslag - "att odla vänskapen först och främst genom hjärtana, men i någon mån även genom magarna". Kärleken till gamla Stockholm och studiet av detsamma, vartill man fått förebilden av moderorganisationen i London, odlades under kotteriets första år rätt flitigt genom korta föredrag över Stockholmsämnen, där man med speciell värme tycks ha ägnat sig åt stockholmsk kroghistoria.

En rolighetsminister och musikalisk underhållare fick City-Kotteriet den 7 november 1918, då Ernst Rolf upphöjdes till hovsångare. Han var enligt uppgift redan tidigare kammarsångare i City-Kotteriet i London. I november 1918 kunde City-Kotteriet kungöra, att en medlem av moderorganisationen i London ställt medel till förfogande för en svensk arkitekt för studier i England.

De tre främsta kandidaterna voro arkitekterna Johannes Dahl, Sten G.A. Anjou och Hakon Ahlberg. Med tiden bildades litet här och var i världen filialer, s.k. broder-, syster-, kusin-, och bryllingloger, till City-Kotteriet. I november 1922 funnos sålunda, förutom moderlogen i London, en broderloge i Paris, en systerloge i Madrid, en kusinloge i New York och en bryllingloge i Shanghai. Dessutom fanns åtminstone från slutet av 1920, en avläggare i Melbourne i Australien (den s.k. Petreavläggaren), D.P.A- kallad.

City-kotteriet i Stockholm synes ha fortsatt med något när regelbundna sammankonster under 1930-talets början. Dess medlemmar började nu närma sig 60-åren, och aktiviteten har avtagit.

I december 1946 har City-Kotteriets "Diarietecknare", redaktör Erik Pallin, varit i kontakt med Stockholms stadsmuseum för att efterhöra möjliheterna till överlämnande av kotteriets arkiv. Stadsmuséet accepterade i skrivelse den 28 december 1946 att framdeles mottaga City-Kotteriets arkiv. Den 26 juni 1968 överlämnades Kotteriets arkivialier från stadsmuséet till stadsarkivet

acc. nr 21, 1968; diar. nr 602-657/1968
Stockholm den 21 augusti 1968
Lars Wikström Arkivförteckning: A Protokoll I Huvudserie Ost-Cermoniprotokoll Protokoll B Koncept och utgående skrivelser Koncept C Diarier D Liggare och matriklar Medlemsförteckningar Förteckning D Förteckning över tillställningar Förteckning E Inkomna handlingar Handlingar F Ämnesordnade handlingar Stadgeförslag Kallelser Föredrag om: Äpplet, Berzelikällaren, Berns Vindragarskrået Gröna Lund Operakällaren Bellmansro Hamburger Börs F Matordningar Matsedlar Resataurangnotor Hyllningstryck V Fotografier Diverse konceptanteckningar 9 st. röda halsdukar ("butterflies")

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad