Text
Författare: Rolf, Ernst (1891-1932). Stockholms stadsarkiv

Ernst Rolfs brev till City-Kotteriet

Herr Louis Zettersten, V.Trädgårdsgatan 17, Stockholm I den lyckliga egenskapen av City-Cotteriets i London vederbörligen antagna kammarsångare beder jag att få framföra mitt djupt kända tack för Eder vänliga inbjudan till lunch å Källaren Reisen torsdagen den 7 november kl.1 /precis/. Det skall bliva mig ett sant nöje att i möjligaste mån giva en resumé över City-Cotteriets i London vällyckade sammanträde sommaren 1918 och samtidigt hava nöjet få framföra en hjärtlig hälsning från moder-logen. Jag vill dessutom gärna se gilleshuset i Stora Hoparegränd och skall infinna mig på önskad plats samma plats den 7 november kl. 12,33 på slaget. I betraktande av, att möjligen någon av City-Cotteriet i Stockholm skulle vilja pröva mina kvalifikationer som kammarsångare, hemställer jag vördsammast om att jag måtte få medtaga min pianist för att söka genomgå de prov, som av medlemmarna fordrs. Samtidigt beder jag samtliga av City-Cotteriets i Stockholm medlemmar taga i betraktande, att jag samma afton skall uppträda för Stockholmspubliken å min cabaret, så att lunchen allra högst får räcka till kl. 7 e.m.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad