Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Utsikt mot norr från Kungsholms kyrkogård med Bergsgatan och kvarteret Bergsklippan Större i fonden.

Den höga stenbyggnaden är fastigheten Bergsklippan Större 28 med adress Lilla Västra Kvargränd 5. Mot Bergsgatan syns de låga trähusen vid Bergsgatan 10 och 8, fastigheterna Bergsklippan Större 26 respektive 27.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad