Ritning
Arkitekt: Sillig, E. K.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bergsklippan Större

Bygglovsritning över fastigheten Bergsklippan Större 28 i Kungsholms församling. Vilket enligt 1810 års nummerordning motsvaras av fastigheten Bergsklippan Större 27. Idag ligger på platsen fastigheten Opalen 8.

Byggmästare var E. K. Sillig. Beställare var "Sabell Fäegaren Mästare" Christian Mittag. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift

Kongsholmen [Bergsklippan Större?], 28[=27] [Bergsgatan?] Mittag, Sabell Fäegaren Mästare Christian [Plan];[Fasad]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad