Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

16-årige Johan Axel Falk åtalad för stöld av klocka - Rådhusrätten 1881

Den 10 december stal 16-åriga Johan Axel Falk en klocka av den berusade maskinisten Carl Gustaf Andersson vid Stadsgården. Dagen därpå åker Falk fast när han försöker pantsätta klockan på Riddarholmens pantbank. Här kan ni ta del av rättshandlingarna.

Under rättegången tillfrågas Falk om sin historia och 16-åringen berättar följande om sitt liv:

"Hörd öfver ålder och föregående lefnadsöden uppgaf Falk att han var född den 27 april 1865 i Adolf Fredriks församling härstädes, af oäkta säng och son till Maria Christina Ottolina Falk, hvilken ännu var i lifvet; att han allt hittills bott hemma hos sin moder, men haft anställning först [som] springpojke i Fritzes bokhandel i två års tid till för omkring ett år sedan, och sedan hos sin moderbroder Källaremästaren Falk, boende i huset N. 3 vid Malmskillnadsgatan, att han sedermera under ungefär tre veckor varit lärling hos en Tapetserare Hägg, vidare under någon tid haft arbete å en vid Stadsgården liggande kalkskuta och derefter under sommaren varit ute med Rydbergska stiftelsens fartyg Abraham Rydberg på en öfningstur i Östersjön; att han efter hemkomsten den 24 sistlidne Augusti i 2 månader arbetat å bolaget Atlas verkstäder, men under senaste tiden saknat sysselsättning, att han kunde läsa och skrifva, ej tillförne varit för brott tilltalad; samt att han var mantals- och kyrkoskrifven i Kungsholms församling härstädes."

Falk var vid tiden för brottet boende vid Kungsholms kyrkoplan 5 i fastigheten Bergsklippan Större 28, en fastighet som hans mor Maria Charlotta Ottolina Falk ägde.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad