Foto

Matlagning i Engelbrekts barnavårds- och husmodersskola