Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Matlagning i Engelbrekts barnavårds- och husmodersskola

Uppdaterad