Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Matlagning i Engelbrekts barnavårds- och husmodersskola

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad