Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kliché, från Herman Winbergs speceriaffär

Kliché som använts till upptryckning av reklam för Herman Winbergs speceriaffär. Texten lyder: "ERHÅLLES I SPECERI OCH MATVARUAFFÄRER SAMT I PARTI OCH MINUT HOS Herman Winberg STYRMANSGATAN 8 . STOCKHOLM, TELEFONER: 71202 . 72397 . NORR 913 . NORR 5916"

En kliché används vid tryckning och fungerar som en stämpel med bestämd text och/eller bild. Motsatsen är att använda lösa typer som sätts samman till text.

Klichén kommer från Herman Winbergs speceriaffär som låg på Styrmansgatan 8 (kv. Ädelman större 12) från 1893 till ca 1950.

På landet såldes i den lokala lanthandeln såväl matvaror som diverse andra produkter. I städernas speceriaffärer såldes främst matvaror. Någon gång kunde det hända att enstaka specialprodukter salufördes och Winbergs speceriaffär lär bl.a. ha sålt handgjort arkivpapper av bindgarn.

Tillhör Stockholms stadsmuseums samlingar. En släkting till Herman Winberg skänkte den 22/6 1966 ett 70-tal föremål från butiken till Stockholms stadsmuseum.

Foto: Maria Magnusson, SSM

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad