Foto

Gröndalsgården, hållplats för spårvagnar

De stora byggnaderna i bakgrunden är från vänster fastgheterna Rodret 8, 1 och 7.