Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Grundarbeten i de utgrävda kvarteren Frigga och Skansen. Vy åt nordost mot Telegrafverket i kv. Fyrmörsaren. Beridarbansgatan på stolpar

Uppdaterad