Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Cephalus

Bygglovsritning för fastigheterna Cephalus 108 och 109 samt Lychaon 99 och 100 i Nikolai församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Cephalus 4 och 5 samt Lychaon 6. Huset låg på Stora Smedjegatan, dagens Västerlånggatan.

Beställare av fastigheten Cephalus var Flodman och Ehrnstam, och av fastigheten Lychaos Staring. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgifter:

[Nikolai] [A], [Cephalus], [108=4], [109=5];[B], [Lychaon], [99&100=6] [Stora Smedjegatan, =Västerlånggatan] /[A];Flodman;Ehrnstam;/[B];Staring [Plan];[Fasad]

Uppdaterad