Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Lychaon

Staden; [Lychaon] 98[=5] [= Cephalus]; Kohl Mätar Gränd; Smeden Mester Anth Metzjer; [Plan]; [Fasad]; [Påbyggnad]

Uppdaterad