Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Cephalus

[Nikolai] [Cephalus], 108[=4] Sturre Schmidgegattat, [=Stora Smedjegatan, =Västerlånggatan] Flotman, Mästare Petter Carlberg, J E [Avslag?];[Reparationer];[Plan];[Fasad]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad