Litteraturtips

Trafik, broar, tunnelbanor, gator / Arne Dufwa

Det är tack vare den tekniska utvecklingen som vi kan ta oss fram i Stockholm på det sätt som vi gör i dag – på vägar, över broar, genom tunnlar, med bil, kollektivtrafik och till fots. I den här boken redogörs detaljerat för stadens historia på dessa områden. 281 sidor.

Innehåll
I. Inledning
II. Gatubyggnad
III. Gatubeläggning
IV. Trafik
V. Infartsvägarna och nord-sydaxeln
VI. Broar och viadukter för gatutrafiken
VII. Tunnelbanor
VIII. Geoteknik
IX. Personalomsorg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Broar
Tema

Broar

Här hittar du några av alla broar som historien har lämnat kvar till oss. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan.

Djurgårdsbron sedd från öster år 1897

Djurgårdsbron sedd från öster år 1897