Litteraturtips
Författare: Dufwa, Arne. Stockholms stadsbibliotek

Trafik, broar, tunnelbanor, gator / Arne Dufwa

Det är tack vare den tekniska utvecklingen som vi kan ta oss fram i Stockholm på det sätt som vi gör i dag – på vägar, över broar, genom tunnlar, med bil, kollektivtrafik och till fots. I den här boken redogörs detaljerat för stadens historia på dessa områden. 281 sidor.

Innehåll
I. Inledning
II. Gatubyggnad
III. Gatubeläggning
IV. Trafik
V. Infartsvägarna och nord-sydaxeln
VI. Broar och viadukter för gatutrafiken
VII. Tunnelbanor
VIII. Geoteknik
IX. Personalomsorg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad