Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Stadshusbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Stadshusbron)

 

Föregångaren till Stadshusbron, Nya Kungsholmsbron, var en flottbro som byggdes 1669 – 1672. Med sina 500 meter var den en av Europas längsta. I samband med utfyllnader i Klara sjö kunde man senare ersätta den medkortare broar. Den nuvarande bron stod klar 1919, ritad av stadens byggnadskontor under medverkan av arkitekt Ragnar Östberg och byggd av Gutehoffnungshütte, Duisburg och Luth & Rosén, Stockholm. Efter lång diskussion gjordes bron öppningsbar, men det rörliga mittspannet nitades igen 1949.

In thre C17th , a pontoon bridge – at 500 metres one of the longest in Europe – linked Kungsholmen to the mainland. Landfill led to shorter bridges being built. The design of the present one was supervised by Ragnar Östberg and the bridge was opened in 1919.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad