Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Klara sjö norrut från Nya Kungsholmsbron (nuvarande Kungsholmsbron)

"På vintern frös sjön till, och då tog folk en genväg över isen. Den var emellertid ofta svag, enär här och var en smula strömt, och det stod varningstavlor på båda stränderna. Detta till trots blevo vi ofta väckta eller störda av nödrop från isen. Det hände vid åtskilliga tillfällen att människor drunknade därute. En mera tragikomisk episod minns jag särskilt. En vinterkväll skreks det hjärtslitande på hjälp ute från isen. Folk rusade till, och själv skyndade jag nedför trapporna. Det var en gammal gubbe, som halkat och slagit en rova. isen hade brustit just under bakdelen på honom, och där satt han fast i vaken med stjärten i det iskalla vattnet och kunde inte komma upp. Det tog en stund, innan man vågade sig ut till honom, och hela tiden skrek han som en besatt, men slutligen bärgades han."

Torsten Gardell, boende i Braheska malmgården vid stranden av Klara sjö, citeras i boken Kungsholmen vid sekelskiftet från 1943 (s. 182-183).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad