Under andra hälften av 1800-talet ökar Stockholms befolkning med 330 %. I artikeln beskrivs hur människor lever och hur staden förändras för att anpassa sig till befolkningsökningen.
Text
Författare: Öjmyr, Hans (f. 1961). Stadsmuseet i Stockholm

1800 / text: Hans Öjmyr

Under andra hälften av 1800-talet ökade Stockholms befolkning med cirka 330 procent. I artikeln beskrivs hur staden förändras och hur människor levde i sin stadsmiljö.

En mycket viktig fråga var tillgången till rent vatten som inte spred sjukdomar. Tekniska nyheter och satsningar möjliggjorde så småningom rent kranvatten. Något som kom att väsentligt förbättra livsvillkoren i staden.

Artikeln ingår i: Blick : Stockholm då och nu ; 6. - 2012. - S. [88]-91 : ill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad