Under andra hälften av 1800-talet ökar Stockholms befolkning med 330 %. I artikeln beskrivs hur människor lever och hur staden förändras för att anpassa sig till befolkningsökningen.
Text

1800 / text: Hans Öjmyr

Under andra hälften av 1800-talet ökade Stockholms befolkning med cirka 330 procent. I artikeln beskrivs hur staden förändras och hur människor levde i sin stadsmiljö.

En mycket viktig fråga var tillgången till rent vatten som inte spred sjukdomar. Tekniska nyheter och satsningar möjliggjorde så småningom rent kranvatten. Något som kom att väsentligt förbättra livsvillkoren i staden.

Artikeln ingår i: Blick : Stockholm då och nu ; 6. - 2012. - S. [88]-91 : ill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gustav Adolfs torg på 1890-talet.

Gustav Adolfs torg på 1890-talet.

I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm /Stefan Back och Jimmy Bergman

I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm /Stefan Back och Jimmy Bergman

Stockholm för sextio år sedan och dess framtid : en skildring / af Gustaf Nerman

Stockholm för sextio år sedan och dess framtid : en skildring / af Gustaf Nerman

Stockholms historia / Staffan Högberg. 2, Småstaden. Fabriksstaden. Storstaden.

Stockholms historia / Staffan Högberg. 2, Småstaden. Fabriksstaden. Storstaden.

Så kom kranvattnet till stan

Så kom kranvattnet till stan

Utsigt af Nybron med Hamnen på 1840-talet; ur minnet

Utsigt af Nybron med Hamnen på 1840-talet; ur minnet

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860