Omslagsbild Bellman biografin
Litteraturtips

Bellman : biografin / Carina Burman

Bellman var urstockholmare. Med undantag av två månaders misslyckade studier i Uppsala, ungefär lika lång tid i Sörmland och möjligen en kort flykt till Norge förblev han hemstaden trogen. Han har kallats ”stationär som en gråsparv”. Staden och dess omnejd var bakgrund inte endast till hans liv, utan också till hans diktning, och utgör därför också scenen för denna bok.

Författarens ord stämmer verkligen. Denna bok handlar förstås om Carl Michael Bellman, hans liv och texter, men också om Stockholm och livet i huvudstaden på 1700-talet. Här berättas historien om invånarnas livsvillkor; klasskillnaderna, försörjningsmöjligheterna, familjelivet, sällskapslivet, det sociala spelet, maten, sjukdomarna, barnadödligheten, bostäderna, gatumiljön, bränderna, fattigdomen, prostitutionen, kungahuset, politiken, döden. Kvinnans ställning har en stor plats i boken och de många kvinnorna i Bellmans närhet lyfts fram.

Boken är rikt illustrerad med en mängd bilder; teckningar, målningar, ritningar och kartor. Den avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett verksregister och ett utförligt personregister inklusive ett släktträd. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas som ett uppslagsverk. 750 sidor.

Innehåll
FÖRSPEL
DRAMATIS PERSONAE
MORGON. FRIHETSTID 1740-1771
Staden
Början
Pojken som levde
Den poetiska febern
Bellman suckade och svarte nej
Sommaren 1759
Du ljuva carnaval
Jag på landet trivs så där
Familjen Lissander och deras salong
Bacchi Orden
Fredman dör och föds
MIDDAG. LJUSET UNDER GUSTAF III 1771-1789
Gustafs skål
Stadens kände poet
Maria Christina Kiellström eller det verkliga livet
Den diktande älskaren
Drömmen om operan
Suppliker och sjukdom
Kärlek på Bisslinge
En Kellgren vässt sin penna
Ordensvurmen
Litterära infall
Lille Gustafs familj
Familjefadern
Tempel åt Zion och Bacchus
Min lilla Ögnalust
En akademi för herrar och män
Olympens små alkover
AFTON. DE MÖRKA ÅREN 1789-1795
Tidens raseri
Fredman får äntligen förlag
Nya epistlar
Utvisade, utvalda och omarbetade epistlar
Systerligt förente
Oro för familjen
Musernas tid
Segerns år
Ögats gråt nedströmmar åter
Det skymmer
Vad min Inbillning är livlig!
EPILOG
TACK
BILAGOR
FÖRKORTNINGAR
NOTER
BILDKÄLLOR
KÄLLOR OCH LITTERATUR
REGISTER

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Litterär skylt: Citat ur Carl Michael Bellmans visa Fredmans epistel n:o 33

Litterär skylt: Citat ur Carl Michael Bellmans visa Fredmans epistel n:o 33