Litteraturtips
Författare: Grigorjev, Boris (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Mötesplats Stockholm : underrättelsekriget i Sverige 1939-45 / Boris Grigorjev

Den här boken handlar om andra världskriget, men inte om stridsvagnsslag, luftdueller eller strider i Afrika eller vid Volga, utan om det hemliga kriget. Den skildrar verksamheten inom de krigförande ländernas underrättelsetjänster på svensk mark och hur det svenska kontraspionaget samverkade med dem.

Så beskriver Boris Grigorjev själv sin bok. I 32 år arbetade han för Sovjetunionens underrättelsetjänst KGB och mellan 1977-1982 var han spion i Stockholm. Han berättar om olika länders spionageverksamhet i Stockholm, både mot Sverige och mot varandra. Den brittiska underrättelsetjänsten var placerad på Strandvägen 82. Britterna trodde sig ha fått tag i tysk hemlig information via radiosignaler men det visade sig vara falsk information som var planterad för att vilseleda. Boken är full med sådana historier om personer och händelser under andra världskriget. Ibland är det lite svårt att hänga med i alla turer. Ett personregister och en käll- och litteraturlista avslutar boken. 288 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad