Välkommen till min plats - temaarbete år 4-6

Dela er lokalhistoria och bli en del av framtidens historia. Välkommen till min plats utgår från bekanta platser i skolans närområde. Utifrån en platserna arbetar eleverna med nutid, dåtid och framtid samt delar sina berättelser och texter på öppna webbplattformar som uppslagsverket Wikimini och berättarsidan Platser.

Välkommen till min plats tar avstamp i tre utgångspunkter:

  • Historiemedvetande - att utforska en välbekant plats utifrån nutid, dåtid och framtid.
  • Språk - att använda sig av olika genrer (facktext, berättande text och argumenterande text) och olika framställningssätt (muntlig och skriftlig framställning och kombinationen text och bild).
  • Att dela med sig av sina kunskaper i digitala plattformar som når utanför klassrummets väggar och blir en del av en kollektiv kunskapsuppbyggnad.

De olika momenten inom Välkommen till min plats

De olika momenten 

Upplägget är flexibelt och kan anpassas både i innehåll och tid för att passa olika klassers behov. Har klassen gott om tid, cirka 9-10 lektioner alternativt 2-3 veckor, hinner man göra alla moment. Har klassen kortare tid går det att välja ut de moment som passar en. Här kan du läsa mer om de olika momenten som ingår i temaarbetet. 

1. Introduktion - min bästa plats på skolan

2. Nutid - personlig berättelse om platsen

3. Dåtid - fakta om platsen

4. Rundtur i området - besöka platserna

5. Framtid - framtidsvisioner för platsen

 

Film om projektet Välkommen till min plats

Arbetssättet Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid är framtaget av Stockholmskällan i samarbete med Wikimedia Sverige med stöd från Vinnova.

Pedagogiskt projekt: Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid.