Text
Författare: Monastra, Nino (f. 1936), Wehlin-Fürst, Eva (f. 1955), Blomberg, Ingela (f. 1940). Stadsmuseet i Stockholm

Aspudden / text: Ingela Blomberg och Eva Wehlin-Fürst, foto: Nino Monastra

Bostadsföretaget Stockholmshem har givit ut en serie häften om några av de stadsdelar där de hyr ut bostäder. Det var för att fira att Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998.

Här, i skriften om Aspudden, får vi ta del av stadsdelens historia allt ifrån 1700-talet och fram till idag. Centrala Aspudden började bebyggas tidigt, redan på 1910-talet byggdes de första flerbostadshusen. Arbetsplatser i närheten fanns det gott om, bland annat Nobels fabriker vid Vinterviken.

På 1940-talet byggdes så kallade barnrikehus i stadsdelen. En medveten satsning av staten att erbjuda trångbodda barnfamiljer en dräglig bostad. Utbyggnaden av Aspudden avstannade INTE på 1940-talet, läs vidare i denna skrift!
28 sidor. Illustrationer huvudsakligen i färg.

Uppdaterad