Titelblad till 1909 års karta
Karta
Upphov: Topografiska corpsen, Alfred Bentzer (1856-1915). Stockholms stadsarkiv

1909 års karta över Stockholm

Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alfr. Bentzer. Skala 1:4000. Generalstabens Litografiska Anstalts förlag 1909.

Denna upplaga av Alfred Bentzers karta över Stockholm har tryckår 1909. Den bygger på Topografiska Corpsens karta upprättad 1862-1867 och gavs ut i tidigare version år 1899.

Kartan består av 12 blad. Du kan öppna och förstora kartbladen genom pdf-länkarna, ett för varje blad. Se även orienteringsbild för bladindelning/numrering. 

Bladen kallas: 1 ”Bladet Karlberg”, 2 ”Bladet Marieberg”, 3 ”Bladet Norrtull”, 4 ”Bladet Kronoberget”, 5 ”Bladet Hornstull”, 6 ”Bladet Östra stationen”, 7 ”Bladet Gustaf Adolfs torg”, 8 ”Bladet Södra stationen”, 9 ”Bladet Ladugårdsgärdet”, 10 ”Bladet Djurgården”, 11 ”Bladet Barnängen” och 12 ”Staden inom broarna”

Varje blad finns även som en egen post, i högupplöst format. Se länk under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad