Titelblad till 1909 års karta
Titelblad till kartan
Karta

1909 års karta över Stockholm

Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alfr. Bentzer. Skala 1:4000. Generalstabens Litografiska Anstalts förlag 1909.

Denna upplaga av Alfred Bentzers karta över Stockholm har tryckår 1909. Den bygger på Topografiska Corpsens karta upprättad 1862-1867 och gavs ut i tidigare version år 1899.

Kartan består av 12 blad. Du kan öppna och förstora kartbladen genom pdf-länkarna, ett för varje blad. Se även orienteringsbild för bladindelning/numrering. 

Bladen kallas: 1 ”Bladet Karlberg”, 2 ”Bladet Marieberg”, 3 ”Bladet Norrtull”, 4 ”Bladet Kronoberget”, 5 ”Bladet Hornstull”, 6 ”Bladet Östra stationen”, 7 ”Bladet Gustaf Adolfs torg”, 8 ”Bladet Södra stationen”, 9 ”Bladet Ladugårdsgärdet”, 10 ”Bladet Djurgården”, 11 ”Bladet Barnängen” och 12 ”Staden inom broarna”

Varje blad finns även som en egen post, i högupplöst format. Se länk under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1899 års karta över Stockholm (Alfred Bentzer)

1899 års karta över Stockholm (Alfred Bentzer)

Karta "Bladet Djurgården" 1909

Karta "Bladet Djurgården" 1909

Karta "Bladet Hornstull" 1909

Karta "Bladet Hornstull" 1909

Karta "Bladet Karlberg" 1909

Karta "Bladet Karlberg" 1909

Karta "Bladet Kronoberget" 1909

Karta "Bladet Kronoberget" 1909

Karta "Bladet Marieberg" 1909

Karta "Bladet Marieberg" 1909

Karta "Bladet Norrtull" 1909

Karta "Bladet Norrtull" 1909

Karta "Bladet Östra stationen" 1909

Karta "Bladet Östra stationen" 1909

Karta ”Bladet Barnängen” 1909

Karta ”Bladet Barnängen” 1909

Karta ”Bladet Gustaf Adolfs torg” 1909

Karta ”Bladet Gustaf Adolfs torg” 1909

Karta ”Bladet Ladugårdsgärdet” 1909

Karta ”Bladet Ladugårdsgärdet” 1909

Karta ”Bladet Staden inom broarna” 1909

Karta ”Bladet Staden inom broarna” 1909

Karta ”Bladet Södra stationen” 1909

Karta ”Bladet Södra stationen” 1909