Text
Författare: Monastra, Nino (f. 1936), Schönning, Klas (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

Rinkeby / text: Klas Schönning, foto: Nino Monastra

Bostadsföretaget Stockholmshem har givit ut en serie häften om några av de stadsdelar där de hyr ut bostäder. Det var för att fira att Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998.

Här, i skriften om Rinkeby, får vi ta del av stadsdelens historia allt ifrån järnåldern och fram till idag.

En allmän historik över Stockholms bebyggelsehistoria ges också. Där kan man få veta mer om exempelvis trädgårdsstäder och om miljonprogrammet.

Rinkeby planerades för 30 000 personer i 11 000 lägenheter. Stadsdelen var en del av miljonprogramssatsningen, då staten bestämde att man på 10 år skulle bygga 100 000 lägenheter. Man ville bygga bort den stora bostadsbristen som fanns på 1960-talet.

Rinkeby har varit bebott mycket länge. Här berättas bland annat om de så kallade "rinkrs" på folkvandringstiden. De har gett namn åt Rinkeby. Läs mer om gamla tider och nya i Rinkeby.
68 sidor. Illustrationer huvudsakligen i färg.

Uppdaterad