Foto

Högre realläroverket, nuvarande Norra Real, Roslagsgatan 1

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevuppsats av Gunnar Klintberg – Norra Real VT 1890

Elevuppsats av Gunnar Klintberg – Norra Real VT 1890

Modell av vinbergssnäcka i papier-maché.

Modell av vinbergssnäcka i papier-maché.